ניהול נכסים  /  עברית  /  ENG
רחוב המסגר 59 תל-אביב
03-5616279 - טל

אודות

נכס מניב הוא כל נכס נדל"ני המפיק לבעליו הכנסה קבועה, להבדיל מהשקעות פאסיביות אחרות כגון מניות, איגרות חוב או פקדונות בנקאיים, הרי שנכס מניב יש לנהל באופן פעיל ויומיומי על מנת שיניב תשואה. ניהול הנכס כולל בין היתר תחזוקה שוטפת של הנכס, השכרתו, וגביית דמי השכירות.כאשר מדובר בדירה או שתיים והבעלים הינו תושב ישראל, הרי שבעל הנכס יכול לעשות את כל הפעולות הכרוכות בניהול הנכס בעצמו.