ניהול נכסים  /  עברית  /  ENG
רחוב המסגר 59 תל-אביב
03-5616279 - טל

איך זה עובד ?

ניהול הנכסים ע"י משרדנו נעשה באופן מקצועי בנסיון שנצבר בניהול נכסים מניבים במשך למעלה מעשרים שנה.

לצורך ניהול הנכסים ולמטרה זו בלבד יפתח הלקוח חשבון בנק ובו מיפה הלקוח את משרדנו לביצוע כלל הפעולות הדרושות לצורך הניהול. לחשבון בנק זה יוכנסו כל ההכנסות מדמי השכירות ומחשבון הבנק, וממנו יוצאו כל הוצאות התחזוקה והניהול. ללקוח תהיה אפשרות להיכנס לחשבון הבנק דרך האינטרנט ולעקוב אחרי הפעולות הנעשות בחשבון.

הלקוח יחתום על יפוי כח ספציפי למשרדנו לצורך ניהול הנכסים.

משרדנו יבצע את כל הפעולות הכרוכות בניהול הנכס ובכלל זאת: מציאת דייר, בדיקת אמינות הדייר, החתמת הדייר על חוזה שכירות, החתמת ערבים או בטחונות אחרים במידת הצורך, גביית דמי השכירות, הפקדת דמי השכירות בחשבון הבנק, טיפול בליקויים ותיקונים בנכס ועוד.